het principeschema en de opstelling van Leo’s 70 naar 2 converter:

70 cm converter