Jagen in het Noordhollands Duingebied

12 november 2006, Heemskerk

Zondag 12 november werd voor de derde keer dit jaar een jacht in ons prachtige duingebied georganiseerd. Plaats van handeling was het Geversduin bij Heemskerk, een schitterend bebost terrein achter de hoge zeeduinen.

Ondanks het minder mooie weer was er toch een heel aardige opkomst en wel uit alle delen van het land. Dit geeft wel aan dat ondanks een flinke rit om er te komen men het er voor over heeft om in dit prachtige gebied te genieten van onze mooie sport. Ruim twintig jagers verzamelden zich op de parkeerplaats om van start te gaan. Vele wandelaars vroegen belangstellend wat we aan het doen waren….er zijn weer heel wat PR-kaarten uitgedeeld. Voordat je het terrein van de Noordhollandse waterleiding maatschappij binnen mocht moest er een duinkaart uit de automaat worden "getrokken".

De organisatie, Leo, PA0LEZ , Edwin, PE5EDW en Willem, PD2RYP hadden de twee meter zenders van Björn,PD5BWD geleend om het parcours uit te kunnen zetten. Deze "Engelse" , ontworpen door David, G3ZOI en door Björn gebouwd, werken voortreffelijk. David is ook de ontwerper van de ook in ons land gesignaleerde ROX 2T- twee meterpeiler. Voor geïnteresseerden zijn de schakelingen eenvoudig op internet te vinden. http://www.open-circuit.co.uk/home.php.

Het jachtgebied bestond uit een wirwar van paden en paadjes in alle richtingen, rijk bebost en soms doorsneden door open vlakten. Voor ons was het moeilijk om de weg op de kaart te vinden, maar je had door het dichte net van paden voortdurend de mogelijkheid om de koers te corrigeren. De signalen van de 300mW vossenjachtzenders waren overal uitstekend te ontvangen. Toch slaagde niet iedereen erin om alle vijf posten te knippen. Gelukkig bleef de regen 's middags tot een enkel buitje beperkt.

We hebben genoten en zien al weer verlangend uit naar de volgende jacht in ons schitterende kustgebied. Afdeling Zaanstreek, bedankt!

Dick, PA0DFN