Een sluipmoordenaar in bos en op hei
(Lees ook dit verhaal: Gebeten door een teek, einde carriŤre )

De overheid waarschuwt u voor enge ziektes in tropische oorden, de overheid waarschuwt u voor AIDS en ook voor terroristische aanslagen (ď200.000 professionals waken voor uw veiligheidĒ), maar u wordt niet gewaarschuwd voor een gevaar in de bossen, duinen of zelfs bij u in de tuin of op het balkon! Een gevaar erger dan malaria en dat tienduizenden mensen in Nederland jaarlijks treft! Dit gevaar heet de Borrelia-bacterie (overgebracht door teken) die de ziekte van Lyme veroorzaakt.

Ongetwijfeld hebt u wel gehoord dat teken kunnen bijten en dat ze bacteriŽn bij zich dragen waarvan je ziek kunt worden, maar grote kans dat u tot die groep mensen behoort die denken dat als je ziek wordt, een kuurtje antibiotica een simpele oplossing is. Helaas, dat laatste is niet juist: iemand die ziek wordt ten gevolge van een tekenbeet, loopt het risico nooit meer van die bacterie af te komen en de rest van zijn leven ziek en moe te zijn!

In 2005 werd volgens het RIVM bij 17 000 patiŽnten Lyme vastgesteld, dat is 40% meer dan in 2001 en bijna een verdrievoudiging sinds 1994. Omdat precieze incidentiecijfers niet bekend zijn, gaat men ervan uit dat dit het topje van de ijsberg is en dat het werkelijke aantal patiŽnten met een tekenbeet 16 keer zo groot is, hetgeen betekent dat jaarlijks ongeveer 900.000 mensen een tekenbeet oplopen. Omdat niet alle teken geÔnfecteerd zijn met de Borrelia-bacterie krijgen ongeveer 300.000 mensen de infectie (bron: http://www.borreliose.nl/).
HEEL Nederland is inmiddels risicogebied! Atlete Karin Ruckstuhl werd nota bene gewoon in de stad Utrecht gebeten!

Het volgende kunt u lezen op de site http://www.borreliose.nl/:
'Een paar dagen tot weken na de tekenbeet en de infectie treedt er een rode kring als huiduitslag op. Deze rode vlek genaamd erythema migrans (EM) verdwijnt meestal spontaan weer. Echter bij een groot deel van de patiŽnten verschijnt deze EM niet of wordt niet opgemerkt omdat deze op een minder toegankelijke/zichtbare plaats zit. Ook wordt er door minder dan 50% van de patiŽnten een tekenbeet herinnerd. In de eerste weken treden dan griepachtige klachten op met hoofd en nekpijnen, licht koorts, pijn in de ledematen en algemene malaise. Een gedeelte van de patiŽnten geneest spontaan, het RIVM houdt het op 80% maar recente exacte cijfers ontbreken. Ook is niet geheel duidelijk of dit een tijdelijke, soms zelf jarenlange symptoomvrijheid is zonder dat de bacterie geheel uit het lichaam is verdwenen om eventueel later voor een hernieuwde opleving te zorgen. Een studie van Vukadonov geeft aan dat ťťnderde van de patiŽnten asymptomatisch blijft in de 1ste fase en dat 57,4% van de patiŽnten in de late fase kwamen vanwege een onjuiste behandeling.
Na deze lokale uiting (EM) van de ziekte, gaat deze zonder behandeling over in het tweede of gedissemineerde stadium. De bacterie is door het gehele lichaam verspreid en heeft zich in elk orgaan genesteld waarbij, de gewrichten, het hart en het centraal zenuwstelsel favoriet zijn.
Uitingen van dit stadium zijn dan ook zenuwpijnen in gezicht en ledematen, hoofdpijnen, nekpijnen, lage rugpijnen, gewrichtspijnen, hartproblemen, cognitieve stoornissen, algemene vermoeidheid, enz.'

Na een tekenbeet is het dan ook van belang zo snel mogelijk (er zijn deskundigen die stellen dat 4 dagen de kritieke grens is, anderen houden het op 1 tot 2 weken) behandeld te worden, aangezien de bacterie zich dan nog in het bloedplasma bevindt. Daarna boort hij zich in de rode bloedcellen en alle weefsels van het lichaam, tot aan de hersenen toe.

Antibiotica kan niet in de rode bloedcellen komen en ook niet of moeilijk in diverse weefsels.
Bijvoorbeeld rode bloedcellen hebben een levensduur tot 120 dagen - waarna de bacterie weer in het bloedplasma komt en pas dan weer aangepakt kan worden door antibiotica. Niet vreemd dus dat een antibioticakuur van 2 weken tot 30 dagen (het maximum dat in Nederland gegeven wordt) meestal niet afdoende is.
Huisartsen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de hardnekkigheid van de Borrelia-bacterie. Ikzelf was te laat met antibiotica en toen na afloop van een tiendaagse kuur de klachten bij mij terugkwamen, reageerde de huisarts stomverbaasd: ďDat kan nietĒ.
Er zijn zelfs huisartsen die stellen dat als een rode vlek middenin niet bleek wordt, je niet eens besmet bent! De kennis bij de meeste medici in Nederland lijkt 10 jaren achter te liggen!

Aleer er in Nederland een lange kuur gegeven wordt, moet er eerst getest worden. En daar zit een groot probleem: de testen hiervoor zijn zeer onbetrouwbaar. Daarbij: er wordt meestal op antistoffen getest en die zijn bij veel patiŽnten vaak niet aanwezig. Gevolg: arts zegt dat de patiŽnt niet ziek is (ďhet zit tussen de orenĒ, ďhet is wat andersĒ, ďu bent gewoon vermoeidĒ), terwijl de patiŽnt dodelijk vermoeid is met zelfs af en toe uitval van lichaamsdelen. Over de controverse tussen het patiŽntenkamp en het reguliere medische kamp leest u hier
hier (www.lymeout.org) een treffend verhaal. Leest u vooral de 'bottom line'!!
Het heeft er toe geleid dat sommige patiŽnten illegaal medicijnen uit het buitenland laten overkomen en zichzelf behandelen, gesteund door richtlijnen van de ILADS.

Gelukkig is sinds eind 2005 een goede test ďop de marktĒ in de USA, die 100% accuraat schijnt te zijn  (Q-RIBb-test, zie www.bowen.org). Helaas wordt die test door veel medici in Nederland (nog) niet geaccepteerd. In Nederland schijnt prohealth.nl in Weert een vergelijkbare test te hebben.

Dan is er nog een probleem: resistentie! Na een mislukte (te korte en eenzijdige) antibioticakuur kan de bacterie resistent worden. De Borrelia-Burgdorferi bacterie heeft maar liefst 132 genen en kan zich daardoor snel aanpassen aan een vijandelijk milieu.

De Borrelia-bacterie is een zeer gevaarlijke en moeilijk te bestrijden bacterie, er zijn mensen (die jaren lang onbehandeld zijn gebleven vanwege een foute diagnose) in een rolstoel beland en in Amerika zijn er zelfs mensen aan overleden vanwege opgebouwde resistentie tegen antibiotica.

Inmiddels zijn er ook in Nederland enkele gevallen van patiŽnten die totaal ďbehandelresistentĒ zijn. Behalve in Amerika zijn er ook in Oostenrijk mensen aan overleden.
In Amerika is via testen gebleken dat veel patiŽnten die de diagnose ALS, Alzheimer of fybromyalgie kregen, in werkelijkheid besmet waren met de Borrelia-bacterie.

Bent u te laat met een antibioticakuur (zoals gezegd is dat het geval na 1-2 weken) en bevindt u zich in stadium 2 waarin klachten optreden, dan kan een pittige antibioticakuur van minstens 30 dagen helpen. De
ILADS adviseert echter om te behandelen tot de klachten definitief en blijvend verdwenen zijn, maar helaas gebeurt dat in Nederland niet.
Ik heb gehoord van enkele gevallen waarin men - na een 30-dagen durende antibioticakuur - definitief van de klachten af was. Er schijnen echter ook gevallen te zijn dat na jaren de bacterie de kop weer opstak. Het is gebleken dat de bacterie zich kan inkapselen en onverwacht (ten gevolge van bijvoorbeeld een val) weer tevoorschijn kan komen.

Een goede kliniek, waar men veel ervaring heeft met Lyme, is http://www.gezondbeterworden.nl/

Doordat veel patiŽnten er echter niet met een antibioticakuur vanaf komen, helemaal niet tegen (langdurige) antibiotica kunnen of bewust geen antibiotica willen gebruiken in verband met het gevaar van resistentie, wordt er naar alternatieven gezocht. Het daarbij meest gebruikte middel is Samento, een aftreksel van een Peruaans kruid dat een werkelijk wonderbaarlijke werking heeft. Na 4 dagen gebruik was ik van mijn klachten af, een zelfde snelheid als met de antibiotica. (Let wel: ik was er relatief snel bij.) De bacterie is echter zo snel nog niet verdwenen, dat zal over een maand of 8 moeten blijken, als ik mij weer laat testen.
Diverse onderzoekingen zijn er gedaan met Samento. Bij een groep chronische patiŽnten die resistent waren voor antibiotica bleek Samento geweldig te werken, terwijl van de controlegroep die met antibiotica behandeld werd, geen enkele persoon vooruit ging.
Nog meer wonderbaarlijke genezingen leest u hier:

Volgens dit artikel kan Samento veel ziektes genezen of het genezingsproces ondersteunen.

Naast het direct vernietigen van bacteriŽn is een belangrijke werking van Samento dat het de algehele weerstand verhoogt, waardoor het door veel mensen gebruikt wordt die kwakkelen met hun gezondheid.

UIteraard is het wat de ziekte van Lyme betreft: voorkomen is beter dan genezen. Een goede start zou zijn als de overheid waarschuwingsborden zou plaatsen bij natuurgebieden. Onlangs werd nota bene wel gewaarschuwd voor een nieuwe gevaarlijke teek in............Turkije!


Afbeeldingen overgenomen van http://www.borreliose.nl/
Dit is de typische rode vorm op de huid na een besmette tekenbeet, maar het bleek worden in het middden hoeft niet per se. Er zijn zelfs mensen besmet zonder dat ze een rode vlek gehad hebben, bij anderen komt de verbleking in het midden niet voor. (Een huisarts in Zeist: "Nee hoor, dan bent u niet besmet".  Helaas voor de persoon in dit laatste geval: hij werd ziek!  En een jaar later is de bacterie nog steeds niet weg!)